Array ( [0] => 7 [1] => 11 [2] => 5233 [3] => 5249 [4] => 5265 [5] => 5271 [6] => 5255 )
Tietosuojaseloste

Palveluittemme tuottamiseksi ja asiakkaittemme palvelemiseksi keräämme tarpeellisia tietoja asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneidemme yhteyshenkilöistä. Keräämme ja käsittelemme tietoja vain ennalta määriteltyjen tarkoitusten mukaisesti. Pidämme tietosuojaa tärkeänä ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa sinua koskevien henkilötietojen käyttöön. Pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Mitä henkilötietoja keräämme ja kuinka ne keräämme?

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin gr8:n markkinointi-, asiakas- ja yhteistyökumppanirekistereihin.

Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka:

 • Olet antanut meille kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme esim. kun ostat palveluitamme tai rekisteröidyt palveluun, tilaat uutiskirjeemme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja
 • Syntyvät palvelua käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esim. kun kirjaudut palveluun tehdäksesi varauksen, asioidessasi verkkokaupassamme tai olemalla meihin yhteydessä muilla tavoin, kuten sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisessa mediassa
 • Saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä, kuitenkaan rajaamatta lähteitä vain edellä mainittuihin.

Keräämme tietoa myös verkkosivuvierailijoiden käyttäytymisestä siihen tarkoitetuilla työkaluilla, kuten Google Analyticsillä. Näiden tietojen avulla voimme kehittää verkkosivustoamme ja pystymme tarjoamaan verkkosivukävijöille laadukasta sisältöä ja oikein kohdennettua markkinointia. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista.

Henkilötietoja ei koskaan ole pakko antaa, mutta se voi rajata mahdollisuuttamme tarjota palveluitamme.

Tietoja, joita keräämme ovat:

Perustiedot, kuten

 • Yhteyshenkilön nimi ja asema
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Postiosoite

Palveluiden käytön yhteydessä saatavia tietoja ovat

 • IP-osoitetiedot/muu tunniste
 • Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot
 • Evästeiden kautta kerätyt tiedot
 • Sosiaalisten medioiden kautta saadut tiedot

Missä tarkoituksissa käsittelemme henkilötietojasi?

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten. Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle/yhteisölle palveluitamme sekä tuotteitamme. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen/yhteisön ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen/yhteisön ja meidän väliseen sopimukseen. Tietoja voidaan käsitellä myös rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavien käyttötarkoitusten mukaisesti.

Asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito

Käsittelemme tietoja asiakkuuksien hallinnan yhteydessä. Asiakkuuksien hallintaan kerättäviä tietoja ovat mm. palveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot tai muussa yhteydenpidossa tarvittavat tiedot.

Palveluiden tuottaminen ja kehittäminen

Saatamme tarvita henkilötietojasi palveluiden tuottamisen yhteydessä. Esimerkiksi osa käyttämistämme palveluista saattavat vaatia henkilökohtaista kirjautumista palveluun. Käytämme tietoja ja evästeitä myös palveluidemme kehittämiseen.

Viestintä ja markkinointi

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös viestinnän ja markkinoinnin tarkoituksiin, kuten mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdentamiseen. Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Rekisteröidylle voidaan hänen työtehtävänsä perusteella lähettää yritykselle tai muulle yhteisölle suunnattua suoramarkkinointia, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Käytämme myös evästeitä markkinoinnin oikeanlaisessa kohdentamisessa. Näiden tietojen avulla voimme esimerkiksi näyttää omissa kanavissamme sisältöjä, jotka perustuvat aikaisempiin kiinnostuksen kohteisiisi.

Alaikäiset: Emme palvelutilanteissa kerää asiakkaan sensitiivisiä tietoja, emmekä käytä tarkoituksenmukaisesti alaikäisten asiakkaidemme tietoja markkinoinnissa, joten pyydämme alle 18-vuotiaita asiakkaitamme kieltämään markkinoinnin.

Toimittaja- ja yhteistyökumppanit

Toimittaja- ja yhteistyökumppaneiden osalta tietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on toimittaja- ja päämiessuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, yhteistyöhön ja yhteistyön koordinointiin, viestintään, laskujen maksamiseen ja muiden velvoitteiden noudattamiseen sekä toimittajien arviointiin ja palautteen antamiseen.

Kuka henkilötietojasi käsittelee?

Henkilötietojasi käsittelevät gr8 työntekijät, joiden tehtävät liittyvät markkinointiin, myyntiin ja asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitoon. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn. Käytämme henkilötietojesi käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietojasi voidaan siirtää. Tällaiset palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, kuten tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita ja analytiikkapalveluita. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietojasi tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kuinka turvaamme henkilötietosi?

Säilytämme tietoja pääosin sähköisesti palveluntarjoajamme palvelimilla. Palvelimet on suojattu salasanoin ja käyttäjäkohtaisin tunnuksin. Palvelimiin on pääsy vain tarkoin määritellyillä henkilöillä. Keräämämme ja käsittelemämme tiedot suojataan huolellisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan siirtää käsiteltäväksi luotetuille palveluntarjoajille. Säilytämme tietodokumentteja hyvin lukitussa ja valvotussa tilassa olevassa lukitussa kaapissa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.

Kenelle voimme luovuttaa henkilötietojasi?

Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Voimme luovuttaa henkilötietoja muille konserniin kuuluville yrityksille soveltuvan lain sallimissa rajoissa tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten, mukaan lukien heidän tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Henkilötietoja voidaan siirtää konsernin yhtiöiden välillä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten raportointitarkoituksessa ja harjoittaaksemme liiketoimintaamme tehokkaasti, kuten käyttääksemme keskitettyjä tieto- ja viestintäjärjestelmiä. Henkilötietojen luovuttaminen konsernin sisällä perustuu meidän oikeutettuun etuun harjoittaa liiketoimintaamme ja hallita asiakassuhteitamme tehokkaasti sekä kertoa asiakkaille muiden konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluista.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia, jolloin henkilötietojasi siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötietojesi suojaamiseksi ja oikeuksiesi turvaamiseksi käyttämämme palveluntarjoajat ovat hakeutuneet EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -järjestelyn sertifioinnin piiriin ja sitoutuneet noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut tietosi, kun palvelusuhteesi asiakkaanamme päättyy tai tehtäväsi muutoin vaihtuvat niin, ettei henkilötietojesi käsittelylle ole enää perustetta.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyn suhteen?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä. Vastaamme tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Sinulla on myös oikeus kieltää antamiesi tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Rekisterinpitäjä:

System-300 Finland Oy (FI09155447)
Jäähallinraitti 3
33540 TAMPERE

Yhteystiedot:

Toimitusjohtaja Mikko Sievänen
Puhelin: +358505172606
Sähköposti: mikko.sievanen@gr8.fi